Zoek
Sluit dit zoekvak.
 
 

De Tweede Kamer heeft voor de Wet Erkenning en Gezag gestemd van D66 en de VVD. Kamerlid Vera Bergkamp: ‘Dit is een mooie dag voor alle ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Met deze wet zorgen we ervoor dat ook deze ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag gaan krijgen wanneer ze hun kind erkennen.’

Bergkamp: ‘Nu nog zien we dat een ouder die zijn of haar kind samen met de moeder opvoedt ineens geen ouderlijk gezag blijkt te hebben als de moeder bijvoorbeeld overlijdt. Straks hebben deze ouders dat gezag wel. Voor zowel kind als ouder is dat een vooruitgang. Het kind krijgt een juridische ouder die ook het gezag uitoefent, en de ouder kan door het gezag volwaardig zijn/haar rol als ouder van het kind op zich nemen. Dat heeft meer dan een emotionele waarde.‘

75.000 KINDEREN

Ieder jaar worden 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Dat is bijna de helft van alle kinderen die in een jaar geboren worden. Als je als vader, of meemoeder, in deze situatie je kind erkent, krijg je niet automatisch ouderlijk gezag. Je moet daarvoor nog een apart verzoek indienen. Bijna drie kwart van de ouders doet dat ook, en draagt gezamenlijk gezag. In een kwart van de gevallen doen ouders dit niet, om uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat ze geen gezamenlijk gezag willen, maar het kan ook zijn dat ze het vergeten. In dat geval kunnen er schrijnende situaties ontstaan als de ouders uit elkaar gaan of wanneer de moeder komt te overlijden. Het gezag kan dan onderdeel worden van conflict of moet via een lange procedure bij de rechter worden geregeld.

IN HET BELANG VAN HET KIND

Dit wetsvoorstel verkleint dit risico door te regelen dat bij erkenning van rechtswege gezamenlijk gezag ontstaat, zoals nu ook al binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Hiermee wordt de rechtspositie van ongetrouwde ouders en hun kinderen gelijk getrokken aan die van getrouwde ouders en hun kinderen. Het goed regelen van gezag is in de eerste plaats in het belang van het kind. Ook sluit het aan bij de maatschappelijke realiteit en de familie van nu. Het merendeel van de ouders wenst gezamenlijk gezag uit te oefenen. Als ouders geen gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit eenvoudig aangeven bij de gemeente. Het wetsvoorstel werd met 121 zetels aangenomen. De Eerste Kamer zal zich nog over de wet buigen voor hij in werking kan treden. Dat zal op zijn vroegst per 1 juli 2021 zijn.

 

Bron: D66.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *